Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » E-faktury nieco później
2018-10-04, KW

E-faktury nieco później

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych.

Rys. B. Brosz

Przepisy ustawy mają zacząć obowiązywać później, niż pierwotnie zakładano – 18 kwietnia przyszłego roku, a nie już w listopadzie roku bieżącego. W efekcie wdrożenia nowych rozwiązań zostanie uruchomiona platforma elektronicznego fakturowania służąca do przesyłania – w formie elektronicznej – faktur i innych dokumentów związanych z realizacją zamówień publicznych, a także do udostępnienia informacji związanych z procedurami zamówieniowymi. Wykonawcy będą mogli za pośrednictwem platformy wystawiać i wysyłać faktury elektroniczne do zamawiającego. Ten zaś będzie miał obowiązek odbioru takich faktur od wykonawcy. Więcej na: tinyurl.com/e-faktury-pzp [dostęp: 27.09.2018].