Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Dla jawności życia publicznego
2017-12-04, KW

Dla jawności życia publicznego

Trwają prace nad projektem ustawy o jawności życia publicznego, która ma zastąpić ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, o dostępie do informacji publicznej i o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

Rys. B. Brosz

Nowe przepisy przewidują m.in. ustanowienie obowiązku prowadzenia przez jsfp jawnego rejestru umów cywilnoprawnych, wprowadzenie nowych wzorów oświadczeń majątkowych czy rozszerzenie katalogu osób składających te oświadczenia o osoby uczestniczące w procesie udzielania zamówień publicznych lub w procesie prywatyzacji, osoby sprawujące funkcje kierownicze w instytucjach samorządu terytorialnego, osoby sprawujące funkcje członków zarządów i rad nadzorczych powszechnych towarzystw emerytalnych i osoby pełniące funkcje prezesa, członka zarządu i rady nadzorczej w spółkach zobowiązanych. Ponadto planuje się rozszerzenie katalogu informacji podlegających udostępnieniu w BIP, a także skrócenie do 30 dni maksymalnego czasu na udostępnienie informacji publicznej.

Projekt i nowy wzór oświadczenia majątkowego opublikowano na stronach: tinyurl.com/RCL-jawnosc oraz tinyurl.com/RCL-oswiadczenie [stan na 28.11.2017 r.].