Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Co przyniesie tarcza 4.0?

Brosz o finansach

Rys. B. Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
2020-06-17, KW

Co przyniesie tarcza 4.0?

Wsparcie budżetów samorządów, kolejne ułatwienia dotyczące przetargów oraz zmiany w prawie pracy – to tylko część rozwiązań zawartych w ustawie z 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Przepisy te uzupełnią pakiet tarczy antykryzysowej.

Osłonowe rozwiązania dla samorządów mają złagodzić skutki malejących wpływów z podatków. Projektowane przepisy przewidują m.in. zwiększenie udziału powiatów w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, dopuszczenie nierównowagi strony bieżącej budżetu jst, złagodzenie reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie.

Zmiany w zakresie zamówień publicznych obejmują m.in. zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów o udzielenie zamówienia publicznego, a także uzupełnienie przepisów o możliwości zmiany umów z wykonawcami w związku z okolicznościami wynikającymi z epidemii.

Jednocześnie wprowadzono przepisy modyfikujące zasady organizowania pracy zdalnej czy wykorzystywania zaległego urlopu.

Ustawa musi jeszcze być rozpatrzona przez Senat i podpisana przez prezydenta (stan na 9 czerwca br.). Proces legislacyjny można śledzić na stronach Sejmu: tinyurl.com/druk-382 [dostęp: 05.06.2020].