Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności

Aktualności

Zmiany w klasyfikacji budżetowej

2018-12-10, KW

Na stronach RCL pojawił się projekt zmian w rozporządzeniu z 2 marca 2010 r. w sprawie klasyfikacji budżetowej. Nowe przepisy (z pewnymi wyjątkami) mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r. i mogą być stosowane do planu budżetu na 2019 r. więcej »

Zestaw wskaźników dla jst

2018-12-10, KW

Ministerstwo Finansów opracowało zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej jst oraz informacje o nadwyżce operacyjnej w jst w latach 2015–2017. więcej »

Nowa matryca stawek VAT

2018-12-10, KW

Pojawiające się od kilku miesięcy zapowiedzi Ministerstwa Finansów dotyczące uproszczenia matrycy stawek VAT znalazły potwierdzenie w projekcie nowelizacji ustawy o VAT. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 kwietnia 2019 r. Ustawodawca uznał, że istniejący w Polsce system stawek może być źródłem problemów z prawidłowym przyporządkowaniem towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU. więcej »

Wyjazd integracyjny finansowany z zfśs

2018-11-06, KW

Wyjazd integracyjny finansowany ze środków zfśs nie jest źródłem przysporzenia majątkowego dla pracownika, a zatem nie stanowi nieodpłatnego świadczenia, od którego należałoby naliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych – potwierdził Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 4 października 2018 r. (0114-KDIP3-2.4011.504.2018.1.KP). więcej »

Wynagrodzenie przede wszystkim na konto

2018-11-06, KW

Na początku przyszłego roku wejdą w życie zmienione przepisy kodeksu pracy określające zasady wypłacania pracownikom wynagrodzenia za pracę. Obecnie w przepisach wskazuje się, że wynagrodzenie powinno zostać wypłacone zasadniczo w formie pieniężnej, do rąk pracownika. więcej »

MiniPortal dla zamówieniowców

2018-11-06, KW

Od 18 października 2018 r. obowiązują przepisy w sprawie elektronizacji zamówień publicznych, których wartość jest równa lub wyższa niż progi unijne. więcej »

E-faktury nieco później

2018-10-04, KW

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych. więcej »

Ministerstwo wyjaśnia

2018-10-04, KW

Ministerstwo Finansów opublikowało uzupełnioną broszurę dotyczącą stosowania rozporządzenia z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości budżetowej. więcej »

Prostszy i szczelniejszy system podatkowy

2018-09-07, KW

Na stronach RCL opublikowano projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych i w ordynacji podatkowej. Nowelizacja ma uszczelnić system podatkowy i wprowadzić pewne ułatwienia dla podatników. więcej »

Nie wszyscy złożą PIT

2018-09-07, KW

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwiastuje duże zmiany w zasadach składania deklaracji PIT. więcej »

« poprzednia