Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności

Aktualności

Metodyka należytej staranności

2018-05-17, KW

Po wielu miesiącach konsultacji Ministerstwo Finansów opracowało dokument „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”. więcej »

E-faktury w zamówieniach publicznych

2018-05-17, KW

Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych. Przepisy, które mają wejść w życie 27 listopada 2018 r., wprowadzą obowiązek odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych przez zamawiających (w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych). więcej »

Zmiany w rachunkowości i ustawach podatkowych

2018-05-17, KW

W przyszłym roku czekają nas istotne zmiany w ustawie o rachunkowości oraz w ustawach podatkowych, wynikające z obecnie opiniowanego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. więcej »

Czy będzie nowy Kodeks pracy?

2018-04-20, KW

W połowie marca Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy zakończyła długotrwały proces uzgodnień w sprawie kształtu dwóch ustaw, które miały zastąpić obecnie obowiązujący Kodeks pracy. więcej »

Wniosek o interpretację

2018-04-20, KW

W Ordynacji podatkowej wkrótce mogą się pojawić nowe regulacje dotyczące wydawania interpretacji prawa podatkowego. więcej »

Okresowe szkolenie BHP nie zawsze konieczne

2018-04-20, KW

W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym zaplanowano interesujące zmiany w Kodeksie pracy, które mają wejść w życie 1 czerwca br. więcej »

Stanowisko w sprawie rzetelnego obrazu

2018-03-02, KW

Komitet Standardów Rachunkowości uchwalił stanowisko w sprawie zasady rzetelnego i jasnego obrazu w realizacji przepisów art. 4 ust. 1 oraz ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości (DzUrz MF z 2018 r., poz. 7). W dokumencie opisano istotę realizacji wymogu rzetelnego i jasnego obrazu, sposób ujawnienia dodatkowych informacji koniecznych do wywiązania się przez jednostkę z tego obowiązku, a także okoliczności, w których w celu jego realizacji należy rozważyć odstąpienie od zastosowania określonego przepisu ustawy. więcej »

Niższe składki wypadkowe

2018-03-02, KW

Od 1 kwietnia br. mają się zmienić kategorie ryzyka i odpowiadające im stawki składki na ubezpieczenie wypadkowe. Nowe zasady zostały ogłoszone w projekcie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. więcej »

Zmiany w realizacji umów PPP

2018-03-02, KW

Tylko 26% postępowań w sprawie realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej: PPP), wszczętych w latach 2009–2017, zakończyło się zawarciem umowy. Wynik ten ma poprawić nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, której projekt przyjęła Rada Ministrów. więcej »

Dane pod specjalnym nadzorem

2018-02-01, KW

Unijne rozporządzenie ogólne w sprawie ochrony danych osobowych, zwane powszechnie rodo (DzUrz UE L z 4.05.2016 r., poz 119/1), nakłada na wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe, obowiązek dostosowania procedur do przepisów rozporządzenia. więcej »

« poprzednia