Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności

Aktualności

Ważny głos podatnika

2020-02-11, KW

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa czekają na pomysły i opinie, które pomogą usprawnić polski system podatkowy, tak by „stał się bardziej efektywny i lepiej odpowiadał na potrzeby życiowe i biznesowe obywateli”. więcej »

Ciekawe orzeczenia GKO

2020-02-11, KW

W ostatnich miesiącach minionego roku GKO wydała kilka ciekawych orzeczeń w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. więcej »

Ocena reformy służb celno-skarbowych

2020-02-11, KW

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK) wynika, że przeprowadzenie reformy administracji celno-skarbowej i w konsekwencji utworzenie skonsolidowanej struktury, jaką jest Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), było celowe i stworzyło warunki do poprawy efektywności całego systemu poboru danin publicznych. więcej »

Co nowego w podatkach od 1 stycznia

2020-01-09, KW

Ministerstwo Finansów przypomniało o najważniejszych zmianach w prawie podatkowym wchodzących w życie od 1 stycznia 2020 r. więcej »

Znów będą zmiany w sprawozdaniach

2020-01-09, KW

Szykują się kolejne zmiany w sprawozdawczości budżetowej. więcej »

Inwentaryzacja gruntów wciąż problematyczna

2020-01-09, KW

W orzeczeniu GKO z 16 wrześ­nia 2019 r. (BDF1.4800.45.2019) przeanalizowano sprawę gminy, w której nieprawidłowo przeprowadzono inwentaryzację gruntów. więcej »

Wadliwe lub nieistniejące upoważnienia

2019-12-04, KW

Jednostki samorządu terytorialnego powinny lepiej kontrolować proces udzielania upoważnień do podejmowania decyzji administracyjnych i innych czynności – to wniosek płynący z kontroli NIK. więcej »

Mikrorachunek podatkowy

2019-12-04, KW

Od 1 stycznia nadchodzącego roku zobowiązania z tytułu podatku VAT oraz podatków dochodowych (PIT i CIT) będą przekazywane do urzędu skarbowego wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku). więcej »

Urzędnik zadzwoni do obywatela

2019-12-04, KW

Na początku listopada Prezydent podpisał ustawę z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2019 r., poz. 2294). więcej »

Jak opracować WPF?

2019-10-30, KW

Pod koniec października weszły w życie przepisy zmieniające wzór wieloletniej prognozy finansowej jst. więcej »

« poprzednia