Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności

Aktualności

Dane pod specjalnym nadzorem

2018-02-01, KW

Unijne rozporządzenie ogólne w sprawie ochrony danych osobowych, zwane powszechnie rodo (DzUrz UE L z 4.05.2016 r., poz 119/1), nakłada na wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe, obowiązek dostosowania procedur do przepisów rozporządzenia. więcej »

Dla kogo 50% kosztów uzyskania przychodów?

2018-02-01, KW

Od stycznia niektórzy twórcy stracili prawo do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Nowe brzmienie art. 22 ust. 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych było jednak źródłem licznych wątpliwości dotyczących katalogu podmiotów uprawnionych do korzystania z takiej preferencji podatkowej. więcej »

Przechowywanie akt pracownika

2018-02-01, KW

Senat przyjął bez poprawek ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. więcej »

Podatek od budynku czy budowli?

2018-01-16, KW

Trybunał Konstytucyjny wydał w grudniu 2017 r. ważny wyrok (SK 48/15) w sprawie podatku od nieruchomości. Orzekł, że uznanie pewnych budynków za budowle i opodatkowanie ich stawką podatku przewidzianą dla budowli jest nieprawidłowe. więcej »

Są wzory sprawozdań podatkowych jst

2018-01-16, KW

W 2018 r. gminy po raz pierwszy złożą sprawozdania dotyczące niektórych podatków lokalnych. Wzory tych sprawozdań opublikowano w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (DzU z 2017 r., poz. 2455), które wchodzi w życie 12 stycznia br. więcej »

Podatki w ramach umów PPP

2018-01-16, KW

Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące rozliczania podatku VAT, PIT i CIT od transakcji realizowanych w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). więcej »

Dla jawności życia publicznego

2017-12-04, KW

Trwają prace nad projektem ustawy o jawności życia publicznego, która ma zastąpić ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, o dostępie do informacji publicznej i o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. więcej »

Sprawozdawczość budżetowa na nowych zasadach

2017-12-04, KW

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie sprawo­zdawczości budżetowej, które ma zastąpić obecnie obowiązujące rozporządzenie z 16 stycznia 2014 r. Zmiany wynikają z potrzeby doprecyzowania przepisów, rozszerzenia danych ujmowanych w sprawozdaniach jst oraz likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb. więcej »

Nieskuteczna windykacja

2017-12-04, KW

W informacji o wynikach kontroli „Wycena i windykacja należności niepodatkowych skarbu państwa” NIK zwróciła uwagę na istotny wzrost należności niepodatkowych Skarbu Państwa, których termin płatności upłynął. więcej »

Jeszcze zdolniejsza BeSTi@

2017-11-03, KW

Ministerstwo Finansów udostępniło w systemie BeSTi@ nową funkcjonalność „Symulacje WPF”, która pozwoli jst na realistyczne opracowanie wieloletniej prognozy finansowej. więcej »

« poprzednia