Finanse publiczne

Strona główna » ABC » Komentarz eksperta » VAT od nieodpłatnie przekazanej inwestycji

Brosz o finansach

Rys. B. Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
2018-11-06, Joanna Rudzka

VAT od nieodpłatnie przekazanej inwestycji

Gmina, realizując inwestycję w postaci infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (nawet w ramach zadań własnych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym), działa w charakterze podatnika VAT i może odliczyć podatek naliczony związany z tą inwestycją, również poprzez korekty, jeśli w początkowym okresie nie była ona wykorzystywana do czynności opodatkowanych. Tak orzekł NSA w składzie 7 sędziów w niezwykle istotnym dla samorządów wyroku z 1 października br. (I FSK 294/15).
Joanna Rudzka

Joanna Rudzkadoradca podatkowy specjalizujący się w rozliczeniach VAT w jst

Gmina, której dotyczyło postępowanie, realizowała inwestycję polegającą na budowie i modernizacji infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej. Po zakończeniu projektu infrastruktura została nieodpłatnie przekazana do używania spółce, w której gmina posiada 100% udziałów. Minister Finansów stwierdził, że gmina, nabywając towary i usługi na potrzeby inwestycji, nie działała w charakterze podatnika VAT, gdyż zakupy nie miały związku z działalnością gospodarczą. Co ważne, taka argumentacja nie przeniosła się na sprzedaż usług komunalnych – te organ nakazał opodatkować. Gmina miała więc obowiązek zapłaty podatku, lecz była pozbawiona prawa do odliczenia. 

NSA przyjął jednak stanowisko korzystne dla samorządów, uznając, że fakt nieodpłatnego udostępniania infrastruktury spółce komunalnej nie może przesądzać o tym, czy gmina w czasie wytwarzania infrastruktury działała w charakterze podatnika. 

Niestety rozstrzygnięcie nie kończy sporów z fiskusem. Zapadło bowiem w odniesieniu do okresu, gdy nie funkcjonowały jeszcze regulacje o prewspółczynniku, który w opinii skarbówki należy obecnie stosować również do omawianej kategorii projektów, a to znacznie ogranicza wysokość kwoty do odliczenia. 

Warto dodać, że wyrok ma znaczenie nie tylko w obszarze zadań wodno-kanalizacyjnych. Jeżeli w majątku jednostki znajdują się obiekty (np. sportowe, kulturalne, różnego rodzaju budynki, budowle, infrastruktura, place) wykorzystywane do zadań własnych, można zmienić ich przeznaczenie i odzyskać część podatku.