Finanse publiczne

Strona główna » ABC » Komentarz eksperta » Konsekwencje wprowadzenia split payment
2018-02-26, Joanna Rudzka

Konsekwencje wprowadzenia split payment

W lipcu br. podatnicy będą musieli się zmierzyć z kolejną istotną zmianą w VAT – wprowadzeniem split payment. Mechanizm podzielonej płatności będzie można stosować przy opłacaniu należności wynikającej z faktury. W razie wyboru split payment tylko kwota netto będzie wpłacana na konto sprzedawcy, VAT wpłynie na odrębny rachunek.
Joanna Rudzka

Joanna Rudzkadoradca podatkowy specjalizujący się w rozliczeniach jst

Taki rachunek VAT zostanie założony każdemu posiadaczowi rachunku firmowego. Bank udostępni podatnikowi specjalny komunikat przelewu, a więc nie będzie dwóch odrębnych płatności. Funkcjonalność rachunku będzie ograniczona – wpływające na niego środki można przeznaczyć tylko na określone cele, np. zapłatę podatku czy przelew na inny rachunek VAT. Ministerstwo Finansów zapewnia, że mechanizm będzie dobrowolny. O ile jednak nabywca nie będzie musiał stosować podzielonej płatności i będzie mógł przelewać całość należności z faktury na konto sprzedawcy, o tyle wystawca faktury będzie już zależny od decyzji płacącego. Choć ustawa zawiera zachęty do wybierania split payment (np. obniżenie podatku do zapłaty czy brak dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku zawyżenia odliczenia), budzi mieszane uczucia. Z jednej strony skala wyłudzeń VAT poraża (to wiele miliardów złotych rocznie) i zmusza ustawodawcę do wprowadzenia rozwiązań pozwalających tę lukę zmniejszyć. Z drugiej strony split payment będzie dodatkowym obciążeniem administracyjnym dla podatników. Samorządy będą musiały zaktualizować swoje wewnętrzne regulacje (np. zarządzenia), aby zapewnić prawidłowy przepływ środków pomiędzy rachunkami. Będą też musiały podjąć decyzje w sprawie wyboru optymalnych rozwiązań, np. ilości rachunków (po centralizacji jst wraz z jednostkami jest już jednym podatnikiem VAT). Pojawić się też mogą problemy z zapewnieniem płynności finansowej. Samorządy czeka zatem wiele pracy, znowu nad podatkiem VAT.