Finanse publiczne

Strona główna » ABC » Komentarz eksperta » Czy VAT obciąży dostawy energii z OZE?

Brosz o finansach

Rys. B. Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
2018-09-07, Joanna Rudzka

Czy VAT obciąży dostawy energii z OZE?

Od 14 lipca 2018 r. obowiązują przepisy uchylające ust. 9 w art. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii, który wskazywał, że wprowadzanie energii elektrycznej do sieci oraz pobieranie tej energii z sieci nie stanowią świadczenia usług ani sprzedaży w rozumieniu ustawy o VAT.
Joanna Rudzka

Joanna Rudzkadoradca podatkowy specjalizujący się w rozliczeniach VAT w jst

Dotychczas prosumenci – jako wykonawcy czynności nieopodatkowanych – zazwyczaj nie rozliczali VAT. Zmiana przepisów spowodowała więc ogromny problem dla tych jednostek, które zdecydowały się uczestniczyć w projektach wykorzystujących OZE i przyłączyć swoją instalację do sieci. Obecnie dostawa energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację może bowiem w niektórych przypadkach podlegać opodatkowaniu VAT.

Jednostki, głównie gminy, mają wątpliwości, czy powinny zacząć fakturować energię oddawaną do sieci, czy spowoduje to powstanie prawa do odliczenia podatku naliczonego i czy w konsekwencji jednostki będą zobowiązane do zwrotu części dotacji odpowiadającej VAT kwalifikowanemu. Wiele podmiotów nie ma też pewności, co się stanie, gdy zwrócą część dotacji, a urząd skarbowy nie uzna im VAT naliczonego. Warto przecież pamiętać, że zgodnie z obecnym stanowiskiem organów podatkowych gminy nie są uprawnione do zmiany przeznaczenia środków trwałych w celu uzyskania prawa odliczenia podatku. Interpretację tę może dopiero zmienić niedawne orzeczenie TSUE z 25 lipca 2018 r. (C-140/17).

Po raz kolejny zmiana przepisów na szczeblu centralnym nie została skorelowana z praktyką funkcjonowania samorządu. Niestety nie ma też uniwersalnego rozwiązania problemu. Odpowiedzi na wskazane powyżej pytania będą ściśle uzależnione od sytuacji danej jednostki. Każdorazowo konieczne będzie zatem dokładne przeanalizowanie konkretnego stanu faktycznego oraz monitorowanie stanowisk organów podatkowych, orzecznictwa i rozwiązań wypracowanych w praktyce.